Stichting PRODAS is ontstaan uit een fusie van zes schoolbesturen. PRODAS staat voor Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren. Op dit moment zijn 28 basisscholen bij de stichting aangesloten waaronder één school voor speciaal basisonderwijs met vestigingen in Someren en Deurne. De scholen hebben overwegend een katholieke identiteit (26), er is één school met een protestants christelijke identiteit en een school op algemene grondslag.
De 575 medewerkers bieden 6.200 leerlingen kwalitatief goed onderwijs. Toegankelijk en inspirerend. De individuele scholen voeren een eigen onderwijskundig beleid vanuit een eigen visie en concept. Het zijn de directeuren die samen met het team het gezicht van de school bepalen. Stichting PRODAS wil eraan bijdragen dat de condities daarvoor optimaal zijn om zo de daadkracht, de kwaliteit en de eigenheid van de scholen te versterken. In dit totale proces draait alles om het kind. Daarbij krijgen ouders en medewerkers veel ruimte voor eigen inbreng, waarbij de directeur van de school de spil is in de organisatie. Kwaliteit van het onderwijs en arbeidsvreugde van de medewerkers zijn, naast een gezond financieel en materieel beleid, sleutelwoorden bij Stichting PRODAS.
In de besturingsfilosofie van de organisatie is de school de gesprekspartner voor de ouders. Stichting PRODAS ondersteunt de directeuren in hun werk in de school. Voor suggesties, ideeën en opmerkingen kunt u daarom het beste terecht op de school van uw kind. Kijk voor meer informatie op www.prodas.nl.

Stichting PRODAS
Voorzitter Raad van Bestuur:  mevr Jacqueline Ketelaar 
Postbus 3, 5720 AA  ASTEN
Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR  ASTEN
Telefoon: (0493) 67 06 03
Fax: (0493) 67 06 02
e-mail: info@prodas.nl
 
Locatie Someren
Kanaalstraat 38
5711 EJ Someren
T. 0493-493138
E. brigantijn-s@prodas.nl
Info
 Someren
Locatie Deurne
Schelde 1
5751 VJ Deurne
T. 0493-312587
E. brigantijn-d@prodas.nl
Info
 Deurne