Notulen vergadering oudervereniging SBO de Brigantijn Someren
 
Datum           : maandag 12 September
Locatie          : Kanaalstraat te Someren.
Aanwezig      : Astrid Janssen; Anja den Dekker; Rianne van Lieshout; Patricia Ceelen; Hannie Vink;
                          Jeanine van de Boomen; Wendy Kanters; Leonie Raijmakers; Willemien Geers

                                                                                                                                     

 1. Opening vergadering. Hannie heet iedereen welkom. In het bijzonder Wendy. Even een kennismakingsrondje.
   
 2. Notulen vorige vergadering Parkeerprobleem: voor extra ingang aan Witvrouwenbergweg wil de gemeente  wel een stoepje plaatsen als we een hekje willen. Hekje lager dan 1 meter hoeft geen vergunning. Boven een meter wel. Er is een offerte aangevraagd voor een hekje.
  De school spreekt Ziezo aan over het parkeren bij uitgang fietsenstalling.
   
 3. Evaluatie schoolverlatersavond De avond was goed verlopen. Alleen waren er teveel inkopen gedaan. Patricia maakt actuele boodschappenlijst, zodat dit volgend jaar voorkomen wordt. Voorstel voor volgend jaar om de betreffende ouders zich te laten aanmelden voor deze avond.
   
 4. KascontroleDe kascontrole vindt plaats op maandag 3 oktober.
   
 5. Financieel verslagWe zijn ruim binnen de begroting gebleven. Er wordt voor schooljaar 2016-2017  100 euro beschikbaar gesteld om te besteden aan de moestuin (via juf Nellie).
   
 6. Jaarvergaderingis op donderdag 13 oktober 2016. De school wil de ouders informeren over natuurlijk bewegen. Twee of drie keer in de week zijn er extra bewegingslessen. Begeleiding voor leerkrachten is vanuit Teun Kusters en/of Paul van de Weerden.
  Hannie wil voor de jaar vergadering een paar sheets presenteren met o.a. foto’s van de leden van de ouderraad.
   
 7. Activiteiten hulpoudersEr gaan 2 ouders van de OR per activiteit helpen. Is er hulp nodig worden er, via de leerkracht, ouders gevraagd

 
 1. SchoolfotograafDe schoolfotograaf komt op 13 april. De ouders kunnen vervolgens via inlogcode zelf de achtergrond kiezen.
   
 2. Verdelen activiteitenSnoeppotten  - Astrid
  Kledinginzameling – Patricia
  Sinterklaas -  Astrid / Patricia
  Kerst – Anja/ Jeanine
  Voorleesontbijt – 25 januari Anja / Wendy
  Carnaval – 24 februari Wendy / Astrid
  Pasen – Leonie / Patricia
  Schoolfotograaf – Anja
  Konings spelen – Anja / Wendy
  Kleding inzameling – Patricia
  Brigantijndag  - Jeanine / Leonie
  Culturele dag -  Anja/ Wendy
  Schoolverlatersavond  Patricia/Rianne / Astrid
  Musical i.o.m. Rob:  Jeanine en Leonie
   
 3. KlassenoudersBrigantijn Deurne (zit samen met Pyramide in 1 gebouw) wil per groep een klassenouder. Bij Brigantijn Someren is die behoefte er niet. OR vindt dat de keuze voor wel/geen klassenouder bij de leerkrachten ligt.
   
 4. Actie JumboTijdens vergadering was nog niets van de Jumbo vernomen. Ondertussen is bekend dat de Brigantijn ook mee doet met deze actie.
   
 5. RondvraagWillemien
  vraagt of er twee datums verzet kunnen worden. Dit wordt goedgekeurd.
  14 november wordt 21 november
  5 juni naar 12 juni
   
  De eerst volgende vergadering is 21 november
   
  De volgende datums zijn 16 januari
                                                 3 April
                                                12 juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Locatie Someren
Kanaalstraat 38
5711 EJ Someren
T. 0493-493138
E. brigantijn-s@prodas.nl
Info
 Someren
Locatie Deurne
Schelde 1
5751 VJ Deurne
T. 0493-312587
E. brigantijn-d@prodas.nl
Info
 Deurne