Logopedist                                                               
Het doel van logopedie is het behandelen van kinderen met communicatieproblemen in het algemeen of specifiek op het gebied van stem, gehoor, spraak en taal.
Tot behandeling kan o.a. besloten worden als een kind:
moeite heeft om zijn gedachten onder woorden te brengen (formuleren van taal);
de geschreven of gesproken taal onvoldoende begrijpt;
problemen heeft met lezen en/of schrijven, bijv. dyslexie;
problemen heeft met deelgebieden van taal.
 
Remedial teacher
De remedial teacher kan kinderen aanvullend onderzoeken en samen met de leerkracht begeleiding opstellen, uitvoeren en evalueren.  
Die begeleiding kan onder andere gericht zijn op het technisch- en begrijpend lezen, spelling, rekenen en de lees- en leervoorwaarden, alsmede de werkhouding en relevante sociaal-emotionele aspecten.
 
Kwaliteitsco÷rdinator
De directie wordt ondersteund door een kwaliteitsco÷rdinator die mede beleid opstelt en dit vertaalt naar de praktijk. Dit gebeurt volgens een cyclisch proces van analyseren, waarderen, bijstellen en borgen. Het verhogen van de kwaliteit staat steeds voorop.
 
Intern begeleider
De intern begeleiders hebben als taak het co÷rdineren en initiŰren van de leerlingenzorg ten aanzien van de schoolvorderingentoetsen en de leerlingenbesprekingen.
Daarnaast dragen zij mede zorg voor de schoolplanontwikkeling.
 
Ambulant begeleider voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en aanverwante stoornissen.
Vanuit een intakegesprek en observaties binnen de schoolsituatie maakt de ambulant begeleider een begeleidingsplan waarin hulpvragen van kind, leerkracht en ouders worden geformuleerd. Coaching van het kind staat centraal tijdens de (individuele) begeleidingsmomenten.
 
Psycholoog
De school heeft een eigen psycholoog die betrokken is bij de begeleiding van de kinderen. Verder bestaat een deel van het werk uit het doen van onderzoeken.
 
Onderwijsassistent
De onderwijsassistente werkt met groepjes of individuele kinderen apart en doet dit onder de verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht of IBĺer. Op beide locaties is een onderwijsassistent aanwezig.
 
Vakleerkracht muziek         
Op beide locaties is de vakleerkracht muziek werkzaam.
Deze leerkracht begeleidt de stamgroepen op haar specifieke vakgebied muziek en is inzetbaar bij speciale gelegenheden zoals vieringen, jubilea etc.

 
Locatie Someren
Kanaalstraat 38
5711 EJ Someren
T. 0493-493138
E. brigantijn-s@prodas.nl
Info
 Someren
Locatie Deurne
Schelde 1
5751 VJ Deurne
T. 0493-312587
E. brigantijn-d@prodas.nl
Info
 Deurne