Oudervereniging (OV) SBO De Brigantijn
 
De oudervereniging heeft tot taak:
• bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten.
• belangen en betrokkenheid van de ouders en van de leerlingen te bevorderen.
 
Het betreft hierbij activiteiten waarvoor het ministerie van onderwijs geen subsidie verleent. Het betreft o.a. de volgende activiteiten:
  • Sportdag
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • carnaval
  • pasen
  • schoolreisje
 
De oudervereniging heeft naast haar jaarlijkse algemene ledenvergadering, vijf keer per jaar een bestuursvergadering. Bij deze vergadering is ook altijd een afvaardiging van de directie aanwezig. In deze vergadering kan uw inbreng naar voren gebracht worden.
De notulen vindt u op de website van school.
Op de algemene ledenvergadering wordt verslag gedaan van de activiteiten en worden de bestedingen van de ouderbijdrage verantwoord.
 
Ouderbijdrage
Op De Brigantijn worden in samenwerking met de oudervereniging diverse activiteiten georganiseerd. Om dit mogelijk te maken vraagt de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage per schooljaar. Met deze bijdrage kunnen alle kinderen van school meedoen aan activiteiten als het sinterklaas, sportdag, Pasen enz.
De genoemde activiteiten kunnen alleen plaatsvinden wanneer de oudervereniging over voldoende financiële middelen beschikt. Als het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage voor u bezwaarlijk is dan kunt u hierover vertrouwelijk contact opnemen met de penningmeester van de oudervereniging.

 
Locatie Someren
Kanaalstraat 38
5711 EJ Someren
T. 0493-493138
E. brigantijn-s@prodas.nl
Info
 Someren
Locatie Deurne
Schelde 1
5751 VJ Deurne
T. 0493-312587
E. brigantijn-d@prodas.nl
Info
 Deurne